O wydawnictwie

Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” powstało w 1996 r. Zamysłem założycieli było powołanie stowarzyszenia zajmującego się prezentowaniem osiągnięć krakowskich historyków. Zgodnie ze statutem celem Towarzystwa jest: działanie na rzecz integracji środowiska historyków, propagowanie wiedzy i osiągnięć historyków przez publikację i rozpowszechnianie w innych formach ich prac a także pomoc i wspieranie inicjatyw wydawniczych i innych podejmowanych przez historyków. Wszystkie pozyskane i wypracowane środki Towarzystwo przeznacza na działalność statutową. Dotychczas Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” wydało ponad siedemdziesiąt prac o charakterze naukowym bądź popularnonaukowym. Są to głównie książki historyczne, ale także prace z takich dziedzin jak: językoznawstwo, psychologia czy architektura.

Książki wydane przez Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” można zamawiać:

  • za pośrednictwem strony internetowej
  • wysyłając email na adres: biuro@iagellonica.com.pl
  • wysyłając zamówienie na adres: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”,ul. Gołębia 13, 31 – 007 Kraków

Koszty wysyłki zamówionych książek:12 zł w wypadku przesyłki za pobraniem pocztowym.7 zł w wypadku przedpłaty (prosimy o dokonanie wpłaty na konto:Tow. Wyd. „Historia Iagellonica”, ul. Gołębia 13; 31-007 Kraków; PKO BP I/o. Kraków, nr: 69102028920000500201499318)