II Rzeczpospolita w twórczości Ks. Jana Piwowarczyka

Wybrane zagadnienia społeczne i polityczne.
Studia z historii XX wieku, t. III

  • Autor:Synowiec A.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2006
  • ISBN: 83-88737-43-0
  • Format: B5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 255
Kategoria:

Ks. Jan Piwowarczyk (1889-1959) był krakowskim duszpasterzem, nauczycielem akademickim i działaczem społecznym. Znaczną część swego życia poświęcił swej największej pasji – dziennikarstwu. Był redaktorem przedwojennego „Głosu Narodu”, a po wojnie zorganizował „Tygodnik Powszechny”, działający prężnie do dnia dzisiejszego. Piwowarczyk miał wyraziste poglądy i wygłaszał je bezkompromisowo, nie oglądając się na aktualną koniunkturę polityczną. Język jego publicystyki, często ostry, dosadny, nie był pozbawiony ironii. Krakowski publicysta jawi się jako doskonały przewodnik po rzeczywistości społecznej i politycznej Polski międzywojennej. Jego spuścizna pisarska stanowi skarbnicę wiedzy, która może być inspioracją dla wielu badaczy XX-wiecznej Polski.

5,00