O języku łacińskim. T. I

Pochodzący z II poł. I wieku przed Chr. traktat Marka Terencjusza Warrona De lingua Latina („O języku łacińskim”) jest pod wieloma względami dziełem wyjątkowym. Z jednej strony jest to najstarsza obecnie zachowana, jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych rzymskich rozpraw lingwistycznych, bezcenne źródło wiedzy o mało znanym, specjalistycznym lub archaicznym słownictwie, prawdziwa kopalnia cytatów z niezachowanych do dziś prac innych autorów. Z drugiej zaś strony, zgodnie z tytułem pracy, stanowi ono obszerny wykład o samym języku łacińskim, jego historii, ewolucji, a także o ozywających go ludziach i rzeczywistości, w której funkcjonuje.

  • Autor:Warron Marek Terencjusz
  • Redakcja:Kołoczek Bartosz
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2019
  • ISBN: 978-83-66304-01-7
  • Format: B5
  • Projekt okładki: F.H.U. Mykom
  • Rodzaj oprawy: Twarda
  • Liczba stron: 182
Kategoria:

34,00