Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej doby Wielkiego Kryzysu

Zespół autorski w oparciu o zdefiniowaną przez siebie precyzyjnie kategorie buntu społecznego, dokonał przebadania ważnego aspektu życia społecznego Polski prowincjonalnej w latach wielkiego kryzysu gospodarczego (1930-1935) […] Kwerendą – w skali dotąd niespotykanej w polskiej historiografii dziejów najnowszych – objęto archiwa na całym obszarze II RP.

  • Redakcja:Cichoracki P., Dufrat J., Mierzwa J.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2019
  • ISBN: 978-83-66304-12-3
  • Format: B5
  • Projekt okładki: F.H.U. Mykom
  • Rodzaj oprawy: Twarda
  • Liczba stron: 634

50,00