Officia maxima et principes officiorum

Problematyka badań nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu na przykładzie sekretariatu a memoria
tom I z serii „Pragmateia”

  • Autor:Kłodziński K.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2012
  • ISBN: 978-83-62261-46-8
  • Format: A5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 251
Kategoria:

Książka prezentuje analizę dyskursu historiograficznego drugiej połowy XIX wieku, poświęconego zagadnieniu kancelarii cesarskiej okresu pryncypatu, oraz historię jednego z najbardziej kontrowersyjnych cesarskich sekretariatów – a memoria. Autor stawia pytania o genezę poglądów dotyczących interesującej go problematyki i ujawnia mechanizmy wpływające na obraz cesarskiej administracji w historiografii europejskiej. Praca stanowi tym samym nie tylko wypełnienie jednej z wielu luk w polskiej historiografii, lecz może być także ważnym elementem w dyskusji na temat charakteru rzymskiej administracji i związanych z jej funkcjonowaniem instytucji.

21,00