Antologia okolicznościowej poezji politycznej bezkrólewia i wojny o tron polski (1733-1735)

Okolicznościowa poezja polityczna przedostatniego bezkrólewia i wojny o tron polski z lat 1733-1735 nie doczekała się dotąd całościowej monografii ani wydania w formie antologii. Przez długi czas jedynymi publikacjami szerzej omawiającym ten rodzaj twórczości były znakomite prace Juliusza Nowaka-Dłużewskiego i Pauliny Buchwald-Pelcowej, obie jednak tylko w niewielkiej części odnosiły się do wspomnianego okresu. Pojedyncze wiersze ogłaszano co pewien czas w zbiorach źródeł, zamieszczano je w różnych pracach monograficznych albo w artykułach naukowych.

  • Redakcja:Niedziela Rafał
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2019
  • ISBN: 978-83-65080-99-8
  • Format: A5
  • Projekt okładki: F.H.U. Mykom
  • Rodzaj oprawy: Miękka
  • Liczba stron: 281
Kategoria:

30,00