„Bo imię jego jest Polska”. Tadeusz Kościuszko w patriotycznej legendzie i politycznym micie czasów porozbiorowych

Publikacja ukazująca się w dwusetną rocznicę wawelskiego pogrzebu Naczelnika insurekcji 1794 roku, opisuje w eseistycznym ujęciu jego dzieje pośmiertne – w patriotycznej legendzie i politycznym micie Polaków doby zaborów.

  • Autor:Krzysztof K. Daszyk
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2018
  • ISBN: 978-83-65080-84-4
  • Projekt okładki: F.H.U. Mykom
  • Rodzaj oprawy: twarda
Kategoria:

30,00